Προστατευόμενες Περιοχές & Είδη

Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Αλυκή Κίτρους
Καφέ αρκούδα – Ursus Arctus
Τσάι του βουνού της Πελοποννήσου – Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca
Polyommatus orphicus
Δάσος Φρακτού
Aλπικός Tρίτωνας (Ichthyosaura alpestris)
Όρος Τύμφη (Γκαμήλα)
Κενταύρια του Χελδράιχ (Centaurea heldreichii Halácsy)
Όρος Βαράσοβα