Δέλτα Έβρου: ολοκλήρωση των δράσεων του Biolearn

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Ιουνίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Δέλτα Έβρου: ολοκλήρωση των δράσεων του Biolearn

Μία διεθνή έκθεση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη ρύπανση στους υγροτόπους, φιλοξένησε πρόσφατα το Τουριστικό Κέντρο Φερών, στον Έβρο στο πλαίσιο του προγράμματος «Biolearn–Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας».

 

Στο πλαίσιο της έκθεσης εκτέθηκαν φωτογραφίες από τους πέντε υγροτόπους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου από την Ελλάδα, το Εθνικό Πάρκο της λίμνης Γκαλά από την Τουρκία, τη λιμνοθάλασσα Pomorie από τη Βουλγαρία, τη Μαύρη Θάλασσα και τους ποταμούς του Κάτω Δούναβη από την Ουκρανία και το Εθνικό Πάρκο Kolkheti από τη Γεωργία. Στις φωτογραφίες παρουσιάζεται η αξία των υγροτόπων για τη βιοποικιλότητα, καθώς και οι κίνδυνοι που διατρέχουν από τη ρύπανση.

 

Το πρόγραμμα Biolearn, το οποίο χρηματοδοτείται από το Black Sea Basin, ολοκληρώθηκε με τη Διεθνή Διάσκεψη για τη Διασυνοριακή Συνεργασία για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας των υγροτόπων που πραγματοποιήθηκε στο  Μπατούμι της Γεωργίας από τις 15 ως τις 17 Ιουνίου. Συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος και επιστήμονες από τη Γεωργία. Έγιναν παρουσιάσεις και συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τη διατήρηση των υγροτόπων, την παρακολούθηση των θαλάσσιων σκουπιδιών και αυτών που προέρχονται από τα ποτάμια, τη βιοποικιλότητα των υγροτόπων, το ρόλο της εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση των υγροτόπων, τη διαχείριση των σκουπιδιών στις παράκτιες περιοχές και άλλα. Οι εταίροι του προγράμματος έχουν δεσμευτεί στη συνέχιση δράσεων ευαισθητοποίησης μετά το πέρας του προγράμματος.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Biolearn έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη στην περιοχή του Δέλτα Έβρου όπως τεχνογνωσία, έντυπο υλικό, εξοπλισμό, υποδομές. Σε αυτά περιλαμβάνονται η δημιουργία ενός Κέντρου Δραστηριοτήτων στο Τουριστικό Κέντρο Φερών, δύο Info-kiosks, ένας οδηγός καλών πρακτικών, μία αναφορά για την κατάσταση των σκουπιδιών στο Δέλτα Έβρου και ένα πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο