Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Απριλίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο LIFE για τη δημιουργία ενός εθνικού διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πληροφορία και το έργο όσων ασχολούνται με την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Σήμερα η πληροφορία για τη βιοποικιλότητα είναι διάσπαρτη σε ποικίλες πηγές, ενώ η πρόσβαση σε αυτή δεν είναι πάντα εύκολη. Ως αποτέλεσμα, οι επιστήμονες και το προσωπικό των υπηρεσιών που καλούνται να γνωμοδοτήσουν και να αδειοδοτήσουν έργα, να σχεδιάσουν και να αποφασίσουν διαχειριστικά μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας δεν έχουν στα χέρια τους τη διαθέσιμη και πλέον πρόσφατη πληροφορία.

 

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το υπό δημιουργία πληροφοριακό σύστημα, το οποίο σχειδιάζεται στο πλαίσιο του έργου LIFE EL BIOS (LIFE20 GIE/GR.001317) «hELlenic BIOdivesity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και υλοποιείται με συντονιστή το Πράσινο Ταμείο και συνδικαιούχους τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρου του Πανεπιστημίου της Μάλαγα και την εταιρεία OLYMPOS CONSULTING P.C.

 

Το υπό δημιουργία πληροφοριακό σύστημα αυτό θα συγκεντρώνει, θα συνδυάζει και θα διαχέει με εύληπτο τρόπο για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και σχετικά υποστηρικτικά δεδομένα. Ειδικότερα, το πληροφοριακό σύστημα:

  • θα παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που διατηρούνται από ποικίλους φορείς της χώρας, στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων παρακολούθησης, ερευνητικών έργων, μελετών κ.λπ.
  • θα υποστηρίζει τη λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ, αρμόδιων υπηρεσιών, οργανισμών, επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων,
  • θα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για το έργο της επιστημονικής κοινότητας και την πληροφόρηση του κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας.

 

Την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται με ευθύνη του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ η πρώτη φάση του έργου, η οποία περιλαμβάνει δράσεις όπως ο προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ο προσδιορισμός των αναγκών τους, καθώς και  αποτύπωση της δομής και του περιεχομένου του πληροφοριακού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ επισκέφθηκαν τα γραφεία του ΟΦΥΠΕΚΑ και συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, τη διαχείριση και ευθύνη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος θα αναλάβει ο ΟΦΥΠΕΚΑ.

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
19 Απριλίου 2024

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ στο 9ο “Our Ocean Conference”: Έργα 26 εκατ. ευρώ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
16 Απριλίου 2024

Our Ocean Conference

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
10 Απριλίου 2024

Παίζουμε χάντμπολ, προστατεύουμε το περιβάλλον

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο