Επιτυχής ολοκλήρωση του 2ου Εργαστηρίου Αξιολόγησης για τον Κόκκινο Κατάλογο

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Σεπτεμβρίου 2023
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Επιτυχής ολοκλήρωση του 2ου Εργαστηρίου Αξιολόγησης για τον Κόκκινο Κατάλογο

Στις 8 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε το 2ο Υβριδικό Εργαστήριο Αξιολόγησης (Assessment Review Workshop) που οργανώθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με τη βοήθεια δύο επιστημονικών συντονιστών από την IUCN και δύο εκ μέρους της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας αντίστοιχα, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Κόκκινου Καταλόγου των Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων.

 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν συνολικά τριανταένα εξειδικευμένοι επιστήμονες από όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων οι δεκαπέντε  διαδικτυακά. Το βασικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν η οριστικοποίηση των αξιολογήσεων για 429 ενδημικά είδη, τα οποία κατατάσσονται στις βασικές κατηγορίες κινδύνου της IUCN.

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργαστηρίου, οι αξιολογητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες εργασίας και, υπό την καθοδήγηση των επιστημονικών συντονιστών, συζήτησαν τις αξιολογήσεις τους και τα στοιχεία της έρευνας τους, προσχώρησαν σε διορθώσεις, όπου ήταν αναγκαίο, και το κυριότερο, εμβάθυναν ακόμη περισσότερο στο διεθνές σύστημα αξιολόγησης των ειδών.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Εργαστηρίου Αξιολόγησης, μέσα από τις συλλογικές προσπάθειες του ΟΦΥΠΕΚΑ, της IUCN, της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας και της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας αποτελεί ένα ορόσημο στις προσπάθειες διατήρησης και προστασίας της πλούσιας βιοποικιλότητας της Ελλάδας.

 

Σημειώνεται ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής).

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
13 Ιουνίου 2024

Έγκριση του από 22.05.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας.

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
12 Ιουνίου 2024

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με 50 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
6 Ιουνίου 2024

Επιλογή Προϊσταμένου της ΄Β Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα