Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
11 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση γενικών υπηρεσιών "Αναγνώριση και καταγραφή μικρών νησιωτικών υγροτόπων".

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
11 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διοργάνωση Διημερίδας στο Καστελόριζο στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5034797» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δωδεκανήσου - ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510075».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Σήμανση με πινακίδες του Μνημειακού Δάσους του Εθνικού Δρυμού Αίνου» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοποικιλότητας και υψηλής διατροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτων: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση - ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2019ΕΠ02210002».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και αναβάθμισης του Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Aνάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης θαλασσίων ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν σημαντικούς αριθμούς θαλάσσιων χελωνών και υπόκεινται σε σημαντικές πιέσεις» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου - ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας γραφικής ύλης και ανταλλακτικών toner για τις φωτοαντιγραφικές και εκτυπωτικές συσκευές του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) και των παραρτημάτων τους, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων καθώς και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
31 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσίας κοπής καλαμιώνων στον υγρότοπο της λίμνης Μικρή Πρέσπα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032910.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο