Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
11 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ξύλινων Υποδομών δασικής Αναψυχής στον Εθνικό Δρυμό Αίνου».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Απριλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα (τροχοφόρα – πλωτά) των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας χειριστή σκύλου της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Anti-poison Dog Unit – ΕΜΑΔΔ) της Μονάδας Διαχείρισης (Μ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την υλοποίηση της δράσης C3 του έργου LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» - Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης, (LIFE18 NAT / GR / 000768)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024 (ΜΔΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΔΠΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΧΑΛΑΣΤΡΑ).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΤΜΗΜΑ 3-ΙΩΑΝΝΙΝΑ).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
15 Μαρτίου 2024

Επαναπροκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων (ΕΔΡΑ : ΖΑΚΥΝΘΟΣ) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Μαρτίου 2024

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθ. 6489/08-03-2024 ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 346679 (ΑΔΑΜ: 24PROC014391585 2024-03-08).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Μαρτίου 2024

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων

Διαβάστε Περισσότερα