Φύση – Βιοποικιλότητα

LIFE EL-BIOS: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας
Περίθαλψη άγριων ζώων
Δικτυακή πλατφόρμα για τα Ξενικά Φυτικά είδη της Ελλάδας
Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)
Δημιουργία και έκδοση λευκώματος για τα ελληνικά παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO
Περιβαλλοντικές υπηρεσίες στη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης – International Union of Conservation of Nature (IUCN) για το έτος 2021