Φύση – Βιοποικιλότητα

LIFE PanPuffinus! ( LIFE19 NAT/MT/000982): «Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ενδημικών ειδών Μύχου της Μεσογείου και των Βαλεαρίδων, διασφαλίζοντας ασφαλείς τόπους στη στεριά και τη θάλασσα»
Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς των προστατευόμενων περιοχών του τέως φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας Ιωάννινων
Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του τέως Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα
TUNE UP (INTERREG MED)- Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas
Ολοκληρωμένη διαχείριση τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)
VALOR: Αξιοποίηση αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στην ανθεκτική και αειφόρο γεωργία
Ενίσχυση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
Plastic Busters: «Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές»
Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Ζώων, Φυτών και Μυκήτων της Ελλάδας