Προστατευόμενες Περιοχές

Ενίσχυση του τέως Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura αρμοδιότητάς του
MPA Engage: «Συμμετοχή των βασικών εμπλεκόμενων στη Μεσόγειο, στην προσέγγιση οικοσυστημάτων για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»
Ενίσχυση της Μον. Διαχ. Εθ. Πάρκων Κορώνειας-Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για την διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές αρμοδιότητας του πρώην φορέα διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου
Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου
MPA Networks: «Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, μέσω ισχυρών και συνδεδεμένων δικτύων στη Μεσόγειο»
Διαχείριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία και ανάδειξη ειδών και οικοτόπων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας
Εποπτεία – Ενημέρωση Εχινάδων Νήσων δικαιοδοσίας πρώην Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Όρεων
Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της
Ενημέρωση – πληροφόρηση – παρακολούθηση περιοχών natura Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας μονάδας διαχείρισης Εθνικού πάρκου Μεσολογγίου και προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.ΚΑ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο