Προστατευόμενες Περιοχές

Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της
Ενημέρωση – πληροφόρηση – παρακολούθηση περιοχών natura Δυτικής Ελλάδας χωρικής αρμοδιότητας μονάδας διαχείρισης Εθνικού πάρκου Μεσολογγίου και προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.Φ.Υ.ΠΕ.ΚΑ.
Δράσεις Προστασίας, Διαχείρισης και Ήπιας Ανάπτυξης Υγροτόπων Κέρκυρας
Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης
Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του
Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας
Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων
Μετάβαση στο περιεχόμενο